Complexe chirurgie: Slokdarm en Pancreas

 

In het kader van complexe chirurgie werden overeenkomsten afgesloten tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en erkende verplegings-inrichtingen voor de vergoeding van

  • Complexe chirurgie bij slokdarmtumoren, gastro-oesofageale junctie tumoren en niet-oncologische aandoeningen van de slokdarm
  • Complexe chirurgie van de pancreas voor benigne, premaligne en maligne aandoeningen van de pancreas en/of periampullaire regio

Meer informatie over deze overeenkomst is terug te vinden op de website van het RIZIV, voor zowel slokdarm als pancreas.

 

Aan deze overeenkomst is een verplichte registratie verbonden via de Stichting Kankerregister. Deze registratie bestaat uit:

  1. De MOC registratie (bijlage 55) (voor maligne tumoren)
  2. De specifieke dataset voor complexe chirurgie, inclusief het operatieverslag en pathologieverslag (dataset slokdarm - dataset pancreas)

 

De evaluatie van de resultaten van deze overeenkomst gebeurt aan de hand van een set van proces- en outcome-indicatoren (indicatoren slokdarm - indicatoren pancreas)

 

Wordt verwacht:

  • Handleiding bij de specifieke dataset
  • Leeswijzer bij de proces- en outcome-indicatoren

 

De startdatum van de overeenkomst en de bijhorende registratie is 1 juli 2019. Registraties kunnen aangeleverd worden:

  • via de Web Based Cancer Registration (WBCR) applicatie van het Kankerregister (projectmodules 'Complex Surgery Oesophagus' en 'Complex Surgery Pancreas'), die online beschikbaar zijn vanaf de tweede helft van juli 2019.
  • in batch via een vooropgesteld formaat. Meer informatie hieromtrent wordt binnenkort ter beschikking gesteld.

 

Indien u meer informatie wenst over het registratieproject 'Complexe chirurgie', kan u ons contacteren via info@kankerregister.org of op 02/250 10 10.