Aanvraag specifieke gegevens

Het Kankerregister ontvangt jaarlijks heel wat vragen naar informatie. Door de gevoelige aard van die gegevens, moet het kankerregister strikte normen en procedures hanteren bij het vrijgeven van dergelijke informatie. De principes van confidentialiteit moeten toegepast worden ongeacht of de informatie bestemd is voor het algemeen publiek, de autoriteiten, onderzoekers, studenten, media, farmaceutische bedrijven,...


Het kankerregister heeft de verantwoordelijkheid er op toe te zien dat het bij het vrijgeven van informatie niet mogelijk is om een individu (patiënt en/of behandelend arts) direct of indirect te identificeren.


In zijn beleid hanteert het Kankerregister vijf types van data.

A
Geaggregeerde gegevens
(Tabel formaat)
A1
Voor 'grote' populaties
  • Algemeen beschikbaar
A2
Voor kleine populaties (bv. gemeentes) of gebaseerd op kleine aantallen
B
Gegevens op niveau van het individu
(Record formaat)
B1
 Anonieme gegevens
B2
Gecodeerde persoonsgegevens
  • Formulier B2 vereist
  • Goedkeuring Privacy commissie vereist
  • Goedkeuring Raadgevend comité vereist
B3
Niet-gecodeerde Persoonsgegevens
  • Worden nooit vrijgegeven


Je kan steeds voorafgaand aan jouw aanvraag contact opnemen met het Kankerregister. Wij helpen je graag verder bij het optimaliseren en definiëren van jouw  aanvraag.


Definities

  • Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar (direct of indirect) natuurlijk persoon (naam, woonplaats, combinatie van factoren,...).
  • Gecodeerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die geen element bevatten op grond waarvan de persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd en waaraan een code is toegekend als enig middel om het gegeven met de betrokken persoon in verband te brengen. Dit blijven persoonsgegevens.
  • Anonieme gegevens: gegevens die nooit (direct noch indirect) met een betrokken persoon in verband kunnen worden gebracht en derhalve geen (of niet langer) persoonsgegevens zijn.
  • Geaggregeerde gegevens: Anonieme gegevens, die het resultaat zijn van het samenvoegen van individuele data, die ontdaan zijn van alle identificatoren en van alle gegevens die door combinatie aanleiding zouden kunnen geven tot identificatie van een individu. Het samenvoegen van dergelijke gegevens kan gebeuren volgens specifieke criteria (bv leeftijd, geslacht,diagnose,...)

Top