Publicaties

COVID-19

Nieuwe publicatie

Rapporten 

Peer reviewed wetenschappelijke publicaties

Academische zitting

Nieuwsbrieven

 

COVID-19

02/07/2021

In 2020 werden er in België 4000 minder kankerdiagnoses gesteld dan verwacht, maar de inhaalbeweging is hoopvol

Door de versnelde aanlevering van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister de impact van COVID-19 op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land in kaart brengen.

De peer-reviewed studie, gepubliceerd in ESMO Open, rapporteert 6% minder kankerdiagnoses* in 2020 in vergelijking met 2019. Dit komt neer op naar schatting 4.000 ontbrekende diagnoses. De eerste cijfers voor 2021 (tot april) laten nog steeds een achterstand zien (4%), maar de inhaalbeweging is ingezet, vooral voor bepaalde leeftijdsgroepen en tumoren. Stichting tegen Kanker benadrukt het belang van een zo vroeg
mogelijke diagnose, aangezien de risico's op een zwaardere behandeling en op een slechtere prognose groter zijn bij laattijdige diagnoses.

 

Download de peer-reviewed studie in pdf-formaat.

Download het persbericht in pdf-formaat.

Contact: Katia Emmerechts (0477 273 163) - Stichting Kankerregister

 

Naar schatting 5000 verwachte kankerdiagnoses nog niet gesteld

20/11/2020

Door de versnelde aanlevering van de gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister haar eerdere studie naar de impact van COVID-19 op het aantal nieuwe kankerdiagnoses in ons land vervolledigen.

Download de studie in pdf-formaat.

Download de methodologie in pdf-formaat.

Contact: Katia Emmerechts (0477 273 163)

 

Door coronacrisis sterke daling van de nieuwe kankerdiagnoses in april

15/07/2020

De kankerzorg in ons land veranderde aanzienlijk ten gevolge van de coronapandemie en de noodzakelijke maatregelen getroffen door de Overheid. Op 14 maart 2020 werden alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen tijdelijk stopgezet. Quasi gelijktijdig gebeurde dit ook voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker.

Dankzij de versnelde aanlevering van de gegevens door de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister een eerste inschatting maken van de daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses.
In België verwachten we elke maand gemiddeld 5.725 nieuwe kankerdiagnoses*. Uit recente analyses van het Kankerregister blijkt dat, na een initiële steile daling in de maand maart, het aantal nieuwe kankerdiagnoses tijdens de maand april 2020 met bijna de helft (44%) is gedaald ten opzichte van april 2019. Bij de mannen gaat het over een daling met 43%, bij de vrouwen met 45%. Vanaf half april is opnieuw een stijging ingezet, waarvan we hopen dat deze zich ondertussen verdergezet heeft. 

    

Contact: Katia Emmerechts 0477 273 163

Download het persbericht in pdf-formaat

 

De Stichting Kankerregister geeft een aantal publicaties in eigen beheer uit.

 

Nieuwe publicatie

10/06/2021

Met trots stellen we onze nieuwste publicatie voor: Haematological malignancies - Belgium 2004-2018

 

Deze publicatie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Kankerregister en de Belgian Hematology Society (BHS) en een partnerschap met de Belgian Society of Paediatric Haematology Oncology (BSPHO).

Dit e-book beschrijft de epidemiologische situatie van hematologische maligniteiten in België voor 15 opeenvolgende incidentiejaren. Naast resultaten over incidentie, prevalentie, 5-jaarsoverleving en trends zoals gepresenteerd in de laatste publicatie over hematologische maligniteiten in 2015, bevat deze nieuwe publicatie ook incidentieprojecties tot 2025 en 10-jaars relatieve overlevingscijfers voor de belangrijkste hematologische subtypes.

Het aantal nieuwe diagnoses van hematologische maligniteiten neemt toe in België, voornamelijk in de vergrijzende bevolking (70-plussers). Bovendien tonen de resultaten een aanhoudende verbetering van de relatieve overleving van patiënten met hematologische maligniteiten (in vergelijking met de vorige publicatie). Deze resultaten liggen in de lijn van de recente innovaties in diagnostiek en behandeling op dit gebied (cf. precisiegeneeskunde).

                  

Contact: Katia Emmerechts (0477/273 163)

Download de samenvattende resultaten van de publicatie in pdf-formaat.

 

Rapporten 

 

Geregeld publiceert de Stichting Kankerregister de resultaten van haar werking. Die kan je terugvinden in de rapporten Cancer Incidence in Belgium. De verschillende jaargangen kan je op de onderliggende pagina downloaden.

 

 • "Cancer Burden in Belgium 2004-2017, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2020"

Download de publicatie in PDF-formaat. Hier kan u het bijhorend persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer in Chilldren and Adolescents, Belgium 2004-2016, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2019" 

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer in an Ageing Population in Belgium 2004-2016, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2018" 

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer Incidence Projections in Belgium, 2015 to 2025, Belgian Cancer Registry, Brussels 2017"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "De Gendt C., De Coster G., Vandendael T., et.al. Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Stichting Kankerregister, Brussel, 2016"

Download het Basisrapport en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Burden in Belgium 2004-2013, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015"

Download de publicatie,het persbericht en illustrerende grafieken in PDF-formaat.

 

 • "Haematological malignancies in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Prevalence in Belgium 2010, Belgian Cancer Registry,  Brussels 2014"

Download de publicatie en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer in Children and Adolescents, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2013"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Survival in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2012"

Download de publicatie en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Incidence in Belgium, 2008, Belgian Cancer Registry, Brussels 2011"

Download de publicatie en de appendix in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Incidence in Belgium, 2004-2005, Belgian Cancer Registry, Brussels 2008"

Download de publicatie en de appendix in PDF-formaat.

 

 • "E. Van Eycken, N. De Wever, Cancer Incidence and Survival in Flanders, 2000-2001.  Flemish Cancer Registry Network, VLK, Brussels, 2006"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • Cancer Incidence 1997-1999

Download de publicatie in PDF-formaat.


 

 • ICDO3

Download de publicatie en de appendix in Pdf-formaat

 

 • Handleiding voor de Klinische kankerregistratie

Download de publicatie in PDF-formaat. 

Top

Peer Reviewed Wetenschappelijke Publicaties

Download hier een overzicht van alle peer reviewed wetenschappelijke publicaties in Pdf-formaat.

 

Academische Zitting

Hieronder vindt U alle presentaties van de Academische Zitting van 3 december 2018:

 

Nieuwsbrieven

- Colorectale letsels: Codering en classificatie vanaf 2014_CODAP

- Les lésions colorectales: Codage et classification à partir de 2014_SNOMED

 • Nieuwsbrief juli 2015:

      - Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015_CODAP
      - Lésions mammaires : Codage et classification à partir de 2015_SNOMED

 

 

 

Abonneren op deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@kankerregister.org.


Top