Pay for Performance

In het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering werd een Pay for Performance programma (P4P) ingevoerd. "Pay for performance" is het mechanisme dat de beloning voor geleverde zorg rechtstreeks in verband brengt met de bereikte resultaten op gebied van structuur-, proces- en/of uitkomstindicatoren. P4P wordt wereldwijd steeds meer gebruikt als middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

 

 


Voor meer informatie over het Pay for Performance programma kan u contact opnemen met p4q@health.belgium.be.

Indien u meer informatie wenst over hoe de indicatoren voor het domein oncologie werden berekend, kan u ons contacteren via info@kankerregister.org.