Opleiding

Registratiemedewerkers kunnen een basisopleiding volgen die de Stichting Kankerregister organiseert, conform het Koninklijk Besluit dat de verplichte vorming van registratiemedewerkers beschrijft.

Naast de basisopleiding, organiseert de Stichting Kankerregister ook op regelmatige basis een symposium, specifiek voor registratiemedewerkers, waarin een of meerdere topics extra belicht worden.

Verder bestaat ook de mogelijkheid om in het eigen ziekenhuis een demonstratie te volgen waarbij medewerkers van de Stichting Kankerregister ter plaatse komen.

Tijdens een workshop komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder:

  • kankerregistratie: definities en codeerregels (alle variabelen van het MOC-formulier)
  • internationale classificatie van ziekten voor oncologie (3e editie)
  • oefeningen
  • TNM-stadiëring en andere stadiëringen
  • registratie van multipele tumoren
  • registratie van urologische tumoren
  • demo Web Based Cancer Registry (WBCR)

 

Elke workshop biedt plaats aan vijftien deelnemers. 

 

De volgende sessies van de basisopleiding kankerregistratie zijn helaas volzet.


                                          ----------------------------------------------------

BASISOPLEIDING KANKERREGISTRATIE

 

Op dinsdag 16 oktober 2018 en ook op vrijdag 19 oktober organiseert het Kankerregister opnieuw een basisopleiding kankerregistratie voor registratiemedewerkers.

 

 

Deze opleiding is gericht aan alle datamanagers, secretaressen of artsen die belast zijn met of betrokken zijn bij het uitvoeren van de kankerregistratie in het ziekenhuis.

De opleiding gaat door in de lokalen van het Kankerregister, Koningsstraat 215 (6de verdieping) in 1210 Brussel van 9u30 tot 16u30. De wegbeschrijving vindt u in bijlage.

Voor de deelnemers die onze online registratie (WBCR) wensen te zien of te gebruiken, wordt tijdens de middagpauze hiervan een demonstratie gegeven.

 

 

Opleidingsprogramma:

 

09u30 – 12u30

·         Kankerregistratie: definities en codeerregels (we overlopen alle variabelen van het MOC-formulier)

·         Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie (3de editie)

·         Oefeningen

 

12u30 – 13u30

·         Broodjeslunch + Demo Web Based Cancer Registration (WBCR)

 

13u30 – 16u30

·         TNM classificatie en andere stadiëringen

·         Registratie van multipele tumoren

·         Registratie van tumoren van het urinair systeem

·         Oefeningen

 

Opmerkingen:

 

·         De kwaliteitsindicatoren van de borst/slokdarm/maag/... zullen niet behandeld worden tijdens deze opleiding. Wel wordt de TNM-classificatie (die een belangrijke rol vervult bij deze kwaliteitsindicatoren) en het belang ervan in detail uitgelegd.

·         Indien u over een ICD-O-3 en TNM boekje 8ste editie beschikt, gelieve deze te willen mee brengen.

 

Inschrijvingen:

Enkel via email aan administration@kankerregister.org of telefonisch op het nummer 02/250 10 10.

 

 

Deelname in de onkosten (broodjeslunch inbegrepen):

10,00 € op voorhand te betalen via overschrijving op rekeningnummer BE62 0014 5995 3161

met vermelding van "opleiding 16/10/2018 - naam ziekenhuis - naam deelnemer(s)" of "opleiding 19/10/2018 - naam ziekenhuis - naam deelnemer(s)"

 

Gelieve pas te betalen na ontvangst van een mail waarin de inschrijving bevestigd wordt.

Wegens beperkt aantal plaatsen (max 15) is op voorhand inschrijven verplicht.

 

Gelieve in geval van annulatie ons per mail te willen verwittigen ten laatste 3 werkdagen voor de opleidingsdag en dit om ons in staat te stellen nog andere deelnemers uit te nodigen die op de wachtlijst staan.

Indien u deze annulatie-termijn overschrijdt, zullen de deelnamekosten van 10 Euro niet terugbetaald worden.

 


 


Top