Stereotactische radiotherapie

 

Sinds 1 januari 2020 zijn voor stereotactische radiotherapie vier nieuwe verstrekkingen opgenomen in de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen voor radiotherapie (categorie 4 bis). Om deze nieuwe verstrekkingen te kunnen aanrekenen, is er een voorwaarde van een verplichte registratie bij de Stichting Kankerregister.

 

Deze verstrekkingen omvatten de behandeling van:

      • Intracerebrale letsels: hersentumoren, hersenmetastasen en arterioveneuze malformatie.
      • Extracerebrale letsels: primaire tumoren en (oligo)metastases (beperkt tot maximum 5 letsels).

Meer informatie over de verstrekkingen en de criteria waaraan moet worden voldaan, kan gevonden worden op de website van het RIZIV.

 

Dit registratieproject is online beschikbaar vanaf mei 2020 en includeert alle patiënten waarbij één of meerdere SRT behandelingen werden uitgevoerd vanaf 1 januari 2020. Complete registraties voor alle SRT behandelingen dienen jaarlijks overgemaakt te worden tegen 30 juni voor de SRT behandelingen van het voorafgaande jaar.

 

De registratie verloopt via de Web Based Cancer Registration (WBCR) applicatie van het Kankerregister (projectmodule SRT). Meer informatie over het gebruik van deze applicatie is beschikbaar in de SRT WBCR handleiding.

 


Het specifieke SRT registratieformulier  bevat een overzicht van de te registreren variabelen.

 

Uitgebreide informatie over deze specifieke variabelen, algemene projectinformatie en enkele 'Frequently Asked Questions' zullen binnenkort ter beschikking komen in de SRT projecthandleiding.


Indien u meer informatie wenst over het SRT registratieproject, kan u ons contacteren via StereotacticRT@kankerregister.org of op 02/250 10 10.