Basisopleiding Kankerregistratie

 

Meermaals per jaar organiseert het Kankerregister een basisopleiding kankerregistratie voor registratiemedewerkers. De basisopleiding vormt onze belangrijkste pijler voor het aanleren van de basisprincipes van de kankerregistratie.

 

Deze opleiding is gericht aan alle registratiemedewerkers, medisch secretaressen en/of artsen die belast zijn met of betrokken zijn bij het uitvoeren van de kankerregistratie in het ziekenhuis.

 

De opleiding gaat door in de lokalen van het Kankerregister, Koningsstraat 215 (6de verdieping) in 1210 Brussel van 9u30 tot 16u30.

Voor de deelnemers die onze online registratie (WBCR) wensen te zien of te gebruiken, wordt tijdens de middagpauze een demonstratie gegeven.

 

Meer info en inschrijvingen via email aan training@kankerregister.org of telefonisch op het nummer 02/250 10 10.

 

Tijdens een workshop komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder:

·         kankerregistratie: definities en codeerregels (alle variabelen van het MOC-formulier)

·         internationale classificatie van ziekten voor oncologie (3e editie)

·         oefeningen

·         TNM-stadiëring en andere stadiëringen

·         registratie van multipele tumoren

·         registratie van urologische tumoren

·         demo Web Based Cancer Registry (WBCR)