Preventie

Sinds 2 juni 2010 kreeg het Register een bijkomede wettelijke opdracht. Die bestaat erin om alle anatomopathologische testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van kanker te verzamelen en daarmee een centraal cyto-histopathologie register te creëren. Concreet betekent dit dat alle resultaten van baarmoederhals-, borst- en colonstalen geregistreerd moeten worden, ongeacht de diagnose. Dat centrale cyto-histopathologie register zal dus naast de klassieke kankerdiagnoses ook de resultaten van normale en licht afwijkende stalen bevatten. Concrete richtlijnen voor het registreren van testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van kanker kan je hier downloaden.

 

Stichting Kankerregister liet voor de opstart van zo'n centraal register een haalbaarheidsstudie uitvoeren en focuste daarbij op baarmoederhalskanker. Die studie resulteerde in CERVIBASE, een register voor alle cervixstalen. Je vindt daarover meer informatie op de onderliggende pagina's van baarmoederhalskanker of in onze nieuwsbrief van januari 2011.

 

Waarom?

De bijkomende opdracht is een uitloper van de aanbeveling van de Europese Unie in 2003 om screeningsprogramma's voor baarmoederhals-, borst- en colorectale kanker. Een performant cyto-histopathologieregister met daarin anatomopathologische testresultaten is cruciaal om de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de kwaliteit van die screeningsprogramma's te garanderen. Een centraal register laat immers toe om kwaliteitsindicatoren op te volgen.
Bovendien is een centraal cyto-histopathologieregister noodzakelijk om een faalveilige (fail-safe) screening conform de richtlijnen op te zetten. Een fail-safe mechanisme moet omgezet worden om te garanderen dat elke patiënt met een abnormaal screeningsresultaat de nodige medische opvolging krijgt.

De pathologen registreren voortaan zowel de gegevens voor de diagnose als voor vroegtijdige opsporing van kanker en leveren die in verschillende datasets aan Stichting Kankerregister. De volledige handleiding daarvoor kan je hier downloaden.


Top