Gegevens opvragen

Op de onderliggende pagina's kan u verschillende gegevens rond de incidentie van kanker opvragen op basis van verschillende criteria.

 

Bij Jaarlijkse statistieken kan u de gegevens per jaar opvragen. Daarbij kan u verder specifiëren volgens regio, geslacht, absolute aantallen of per leeftijdscategorie.

De leeftijdscategorie is het belangrijkste criterium bij Diagnoses per leeftijdsgroep.

Incidenties die gebonden zijn aan een bepaalde leeftijdsgroep kan u opvragen bij Leeftijdsspecifieke incidenties.

Tenslotte kan u ook meer informatie bekomen over Trends in de incidenties.

 

Nog niet gevonden wat u zoekt?                       

Dan kan u een aanvraag indienen om zeer specifieke gegevens te bekijken. Hoe dat kan, leest u in het gelijknamige hoofdstuk.