Baarmoederhalskanker

Voor de analyse van vroegtijdige kankerdiagnoses ligt onze prioriteit bij cervixstalen. Momenteel wordt een centraal cyto- en histopathologieregister voor alle cervixstalen (CERVIBASE) opgezet. Daarin verzamelen we alle gegevens van één patiënt, zodat een patiëntenhistoriek opgesteld kan worden.

CERVIBASE zal ook dienen om de kwaliteit van de screening op te volgen, een efficiënte organisatie mogelijk te maken en een mechanisme voor faalveiligheid ('fail-safe') op te zetten. Zo'n fail-safe-mechanisme is een back-upmechanisme dat moet garanderen dat elke patiënt met een abnormaal screeningsresultaat de nodige medische opvolging krijgt.

Op de onderliggende pagina's kan je meer lezen over de haalbaarheidsstudie die aan de opzet van het register voorafgingen, alsook over de timing van het project. Daarnaast krijg je meer informatie over nieuwe variabelen bij de codering en over het wettelijke kader.


Top