Publicaties

Rapporten 

Peer reviewed wetenschappelijke publicaties

Academische zitting

Nieuwsbrieven

 

Door coronacrisis sterke daling van de nieuwe kankerdiagnoses in april

De kankerzorg in ons land veranderde aanzienlijk ten gevolge van de coronapandemie en de noodzakelijke maatregelen getroffen door de Overheid. Op 14 maart 2020 werden alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen tijdelijk stopgezet. Quasi gelijktijdig gebeurde dit ook voor de bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker.

Dankzij de versnelde aanlevering van de gegevens door de laboratoria voor pathologische anatomie kon de Stichting Kankerregister een eerste inschatting maken van de daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses.
In België verwachten we elke maand gemiddeld 5.725 nieuwe kankerdiagnoses*. Uit recente analyses van het Kankerregister blijkt dat, na een initiële steile daling in de maand maart, het aantal nieuwe kankerdiagnoses tijdens de maand april 2020 met bijna de helft (44%) is gedaald ten opzichte van april 2019. Bij de mannen gaat het over een daling met 43%, bij de vrouwen met 45%. Vanaf half april is opnieuw een stijging ingezet, waarvan we hopen dat deze zich ondertussen verdergezet heeft. 

 

* Alle kankers exclusief non-melanoom huidkanker op basis van gegevens laboratoria voor pathologische anatomie

Toelichting tijdslijn:

- Stop bevolkingsonderzoek: tijdelijke stopzetting bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker
- Sensibiliseringscampagne: Campagne vanuit zorgsector, patiëntenverenigingen en overheid. Oproep gericht aan het algemene publiek om zeker bij symptomen en klachten een arts te consulteren.
- Piek van epidemie in België: Piek van het aantal bevestigde Covid-19 gevallen in België.

Leeftijd en tumortype

Ook leeftijd en tumortype hebben een grote en specifieke impact op deze daling in april 2020.
In de corona-risicogroep van 65-plussers was de daling het minst uitgesproken bij de 65 tot 79-jarigen (40%) ten opzichte van een meer forse daling van 51% bij de 80-plussers. Bij kinderen en adolescenten tot en met 19 jaar is de daling beperkt tot 12%, voor de (jong-)volwassenen (20-34 jaar) is dit 34% en voor de 35 tot en met 64-jarigen is de daling 45%.
Afhankelijk van het tumortype varieert de daling tussen 16% en 65%. De grootste daling wordt zowel gezien bij de minst gevaarlijke huidkankertypes (65%) als bij het meer agressieve type, het melanoom (61%). Ook bij prostaatkanker is een sterke daling (52%) merkbaar. Longkanker kent een daling van 37%. De daling is het kleinst bij pancreaskanker (16%).

Bevolkingsonderzoek

Het tijdelijk stopzetten van de bevolkingsonderzoeken half maart heeft de nieuwe diagnoses van de 3 kankertypes borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker beïnvloed. In april 2020 daalde het aantal diagnoses dikkedarmkanker met 48% bij de mannen en 55% bij de vrouwen. In de screeningsleeftijdscategorie (50-74 jaar) is dit 49% bij de mannen en tot 58% bij de vrouwen. Borstkanker vertoont een daling van 48% voor alle leeftijden en 51% bij de screeningsleeftijd 50-69 jaar. Het effect is het kleinst bij baarmoederhalskanker, zowel voor de screeningsleeftijd 25 tot 64 jaar als voor alle leeftijden samen is er een daling van 20%.

Daling

De oorzaak van deze daling is waarschijnlijk multifactorieel. Enerzijds zullen tijdens de coronacrisis mensen met klachten minder snel de huisarts of arts-specialist contacteren, waardoor er ook minder patiënten verwezen worden naar het ziekenhuis voor verdere diagnostiek. Anderzijds zal de tijdelijke stopzetting van het bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker tot midden mei  (borstkanker Vlaanderen tot 28 juni), samen met een uitgestelde diagnostiek en gewijzigde aanpak van de zorg in de ziekenhuizen eveneens een rol gespeeld hebben.
De cijfers van april tonen aan dat een belangrijk deel van het verwachte aantal nieuwe kankerdiagnoses op dat ogenblik nog niet gesteld is. Het blijft een belangrijke boodschap om bij aanhoudende klachten en symptomen zo snel mogelijk een arts te raadplegen om eventuele negatieve gevolgen door een latere diagnose en behandeling te vermijden.
Een stijging van de diagnoses is ingezet vanaf half april, mogelijkerwijs al ten gevolge van de sensibiliseringscampagnes vanuit de zorgsector, patiëntenverenigingen en de Overheid. De verdere evolutie zal moeten blijken uit de vervolgcijfers. De inhaalbeweging brengt en zal wellicht ook nog een zekere druk met zich meebrengen in de ziekenhuizen.
De Stichting Kankerregister zal met alle betrokken actoren de evolutie van de nieuwe diagnoses evenals de effecten van de behandelingsstrategieën en de uitkomsten ervan tijdens de komende maanden en jaren verder opvolgen en rapporteren.

*alle kankers exclusief non-melanoom huidkanker

 

 

Toelichting tijdslijn:
- Aantal nieuwe diagnoses van kanker op basis van gegevens van de laboratoria voor pathologische anatomie
- Stop bevolkingsonderzoek: tijdelijke stopzetting bevolkingsonderzoek naar borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker
- Sensibiliseringscampagne: Campagne vanuit zorgsector, patiëntenverenigingen en overheid. Oproep gericht aan het algemene publiek om zeker bij symptomen en klachten een arts te consulteren.
- Piek van epidemie in België: Piek van het aantal bevestigde gevallen in België.

 

* Alle kankers exclusief non-melanoom huidkanker op basis van gegevens van de laboratoria pathologische anatomie

 

Aantal nieuwe diagnoses van kanker op basis van gegevens van de laboratoria pathologische anatomie

  

Contact: Katia Emmerechts 0477 273 163

Download het persbericht in pdf-formaat

 

De Stichting Kankerregister geeft een aantal publicaties in eigen beheer uit.

Rapporten 

Met trots stellen we onze nieuwste publicatie voor: Cancer Burden in Belgium 2004 - 2017.

                  

Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

Geregeld publiceert de Stichting Kankerregister de resultaten van haar werking. Die kan je terugvinden in de rapporten Cancer Incidence in Belgium. De verschillende jaargangen kan je op de onderliggende pagina downloaden.

 

 • "Cancer in Chilldren and Adolescents, Belgium 2004-2016, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2019" 

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer in an Ageing Population in Belgium 2004-2016, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2018" 

Download de publicatie in Pdf-formaat. Hier kan u het bijhorende persbericht raadplegen.

 

 • "Cancer Incidence Projections in Belgium, 2015 to 2025, Belgian Cancer Registry, Brussels 2017"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "De Gendt C., De Coster G., Vandendael T., et.al. Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Stichting Kankerregister, Brussel, 2016"

Download het Basisrapport en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Burden in Belgium 2004-2013, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015"

Download de publicatie,het persbericht en illustrerende grafieken in PDF-formaat.

 

 • "Haematological malignancies in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2015"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Prevalence in Belgium 2010, Belgian Cancer Registry,  Brussels 2014"

Download de publicatie en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer in Children and Adolescents, Belgian Cancer Registry, Brussels, 2013"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Survival in Belgium, Belgian Cancer Registry, Brussels 2012"

Download de publicatie en het persbericht in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Incidence in Belgium, 2008, Belgian Cancer Registry, Brussels 2011"

Download de publicatie en de appendix in PDF-formaat.

 

 • "Cancer Incidence in Belgium, 2004-2005, Belgian Cancer Registry, Brussels 2008"

Download de publicatie en de appendix in PDF-formaat.

 

 • "E. Van Eycken, N. De Wever, Cancer Incidence and Survival in Flanders, 2000-2001.  Flemish Cancer Registry Network, VLK, Brussels, 2006"

Download de publicatie in PDF-formaat.

 

 • Cancer Incidence 1997-1999

Download de publicatie in PDF-formaat.


 

 • ICDO3

Download de publicatie en de appendix in Pdf-formaat

 

 • Handleiding voor de Klinische kankerregistratie

Download de publicatie in PDF-formaat. 

Top

Peer Reviewed Wetenschappelijke Publicaties

Download hier een overzicht van alle peer reviewed wetenschappelijke publicaties in Pdf-formaat.

 

Academische Zitting

Hieronder vindt U alle presentaties van de Academische Zitting van 3 december 2018:

 

Nieuwsbrieven  

- Colorectale letsels: Codering en classificatie vanaf 2014_CODAP

- Les lésions colorectales: Codage et classification à partir de 2014_SNOMED

 • Nieuwsbrief juli 2015:

      - Borstletsels: codering en classificatie vanaf 2015_CODAP
      - Lésions mammaires : Codage et classification à partir de 2015_SNOMED

 

 

Abonneren op deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar info@kankerregister.org.


Top