Innovatieve Radiotherapie Technieken

 

Het registratieproject "Innovatieve Radiotherapie Technieken" is een initiatief van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in samenwerking met de radiotherapie diensten die volgende innovatieve radiotherapie technieken uitvoeren:  Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) en Accelerated Partial Breast Irradiation (APBI) and Boost.


Het hoofddoel van deze registratiestudie en de beperkte vroegtijdige onderzoeksfinanciering is om na te gaan onder welke voorwaarden en tegen welke vergoeding de innovatieve radiotherapie technieken in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zullen worden opgenomen.


De radiotherapie diensten die willen meewerken aan dit project dienen de conventie, die het centrum ontvangen heeft van het RIZIV, te ondertekenen. Via de ondertekening van dit document verbinden zij zich ertoe om gedurende 4 jaar via een tijdelijke onderzoeksfinanciering patiënten van vooraf bepaalde doelgroepen te behandelen met de vermelde innovatieve radiotherapie technieken en hierbij ook de nodige klinische gegevens te registreren. Deze klinische gegevens dienen na de behandeling door de radiotherapie dienst geregistreerd te worden in één van de daarvoor speciaal door de Stichting Kankerregister ontwikkelde online registratiemodules: de SBRT-module of de APBI and Boost-module. 


Deze registratiemodules zijn sinds oktober 2013 online beschikbaar binnen de online applicatie voor kankerregistratie, de WBCR, en includeren registraties van alle maligne tumoren die behandeld werden met één van deze innovatieve radiotherapie technieken.


 

 

Het specifieke registratieformulier "Innovative radiotherapy – SBRT" of "Innovative radiotherapy – ABPI and Boost" bevat een overzicht van de te registreren variabelen.


Een inleidende brief met praktische informatie over het project "Innovatieve Radiotherapie Technieken" werd verstuurd vanuit de Stichting Kankerregister naar alle radiotherapie diensten die de conventie ondertekend hebben.


Uitgebreide praktische informatie over hoe - na intekening op de conventie - deelgenomen kan worden aan het project "Innovatieve Radiotherapie Technieken" kan u terugvinden in de handleiding.


Bijkomende uitleg over de toe te passen nomenclatuur nummers kan u hier terugvinden.


De beide registratiemodules van dit project zijn beschikbaar in het Engels en zijn toegankelijk voor alle WBCR gebruikers.


Top