Belgian Transplant Registry (BTR)

 

De aangewezen therapie voor patiënten met een aantal ernstige kwaadaardige (>95%) en benigne (<5%) hematologische aandoeningen is een stamcel transplantatie. Gegevens omtrent deze transplantaties worden door alle Europese centra geregistreerd in een centrale databank die wordt beheerd door European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). In België maken 22 erkende transplantatie centra deel uit van de EBMT.
In 2012, werd met de steun van de Stichting tegen Kanker en in nauwe samenwerking met de Belgian Haematological Society, het Belgian Transplant Register (BTR) opgericht. De coördinatie van het BTR wordt uitgevoerd door de Stichting Kankerregister (SKR).
SKR maakt gebruik van de ingevoerde gegevens in de EBMT centrale databank om de kwaliteit van de Belgische transplantatiecentra te evalueren of om verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden (waaronder volume – outcome).


Top