Pay for Performance 2020

 

Het P4P-programma werd ontwikkeld door de werkgroep Pay for Quality (P4Q) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Onder de pathologie gebonden indicatorenset 2020 vallen 2 procesindicatoren en 1 uitkomstindicator die tot het domein oncologie behoren: 2 procesindicatoren klinische registratie door een zorgprogramma oncologie en 1 uitkomstindicator postoperatieve mortaliteit.

 

Op vraag van de overheid en met goedkeuring van de ziekenhuizen heeft de Stichting Kankerregister de indicatoren op ziekenhuisniveau berekend en de resultaten overgemaakt aan de cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De 2 procesindicatoren klinische registratie door een zorgprogramma oncologie zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche):

 

-        % patiënten gediagnosticeerd met invasieve kanker in de loop van incidentiejaar 2017, waarvoor de WHO-score werd aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister

-        % patiënten gediagnosticeerd met invasieve slokdarm- of maagkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2017, waarvoor de lokalisatie in de slokdarm of maag foutief of aspecifiek werd aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister

De uitkomstindicator postoperatieve mortaliteit is (gebruikte methodologie van deze indicator vindt u terug via de indicatorenfiche): % postoperatieve mortaliteit op 90 dagen na radicale chirurgie voor colonkanker gediagnosticeerd in de loop van incidentiejaren 2014-2016.


Voor meer informatie over het Pay for Performance programma kan u contact opnemen met p4q@health.belgium.be.


Indien u meer informatie wenst over hoe de indicatoren voor het domein oncologie werden berekend, kan u ons contacteren via info@kankerregister.org.


Top