Pay for Performance 2019

 

Het P4P-programma werd ontwikkeld door de werkgroep Pay for Quality (P4Q) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Onder de pathologie gebonden indicatorenset 2019 vallen 5 procesindicatoren en 1 uitkomstindicator die tot het domein oncologie behoren: 4 procesindicatoren klinische registratie door een zorgprogramma oncologie, 1 procesindicator klinische registratie door zorgprogramma's oncologie en/of laboratoria voor pathologische anatomie en 1 uitkomstindicator postoperatieve mortaliteit.

Op vraag van de overheid en met goedkeuring van de ziekenhuizen heeft de Stichting Kankerregister de indicatoren op ziekenhuisniveau berekend en de resultaten overgemaakt aan de cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De 4 procesindicatoren klinische registratie door een zorgprogramma oncologie zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche):

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve prostaatkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve longkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve colonkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

-          % patiënten gediagnosticeerd met invasieve rectumkanker in de loop van incidentiejaren 2015-2016, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) niet is aangeleverd door een zorgprogramma oncologie aan de Stichting Kankerregister en die een chirurgische ingreep ondergingen t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum

De procesindicatoren klinische registratie door zorgprogramma's oncologie en/of laboratoria voor pathologische anatomie is (gebruikte methodologie van deze indicator vindt u terug via de indicatorenfiche): % patiënten met geopereerde spinocellulaire hoofd- en halskanker gediagnosticeerd in de loop van incidentiejaren 2009-2014, waarvoor de pTNM beschikbaar is in de databank van de Stichting Kankerregister.

De uitkomstindicator postoperatieve mortaliteit is (gebruikte methodologie van deze indicator vindt u terug via de indicatorenfiche): % postoperatieve mortaliteit op 90 dagen na radicale chirurgie voor rectumkanker gediagnosticeerd in de loop van incidentiejaren 2014-2016.


Voor meer informatie over het Pay for Performance programma kan u contact opnemen met p4q@health.belgium.be.

Indien u meer informatie wenst over hoe de indicatoren voor het domein oncologie werden berekend, kan u ons contacteren via info@kankerregister.org.