Pay for Performance 2018

 

Het P4P-programma 2018 werd ontwikkeld door de werkgroep Pay for Quality (P4Q) van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Onder de pathologie gebonden indicatorenset 2018 vallen 9 procesindicatoren en 1 structuurindicator die tot het domein oncologie behoren: 4 procesindicatoren borstkanker, 5 procesindicatoren andere kwaadaardige tumoren en 1 structuurindicator niet verplichte, kwaliteitsbevorderende klinische registratie.
Op vraag van de overheid en met goedkeuring van de ziekenhuizen heeft de Stichting Kankerregister de indicatoren op ziekenhuisniveau berekend en de resultaten overgemaakt aan de cel kwaliteit en patiëntveiligheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

De 4 procesindicatoren borstkanker zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche):
- % patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in de loop van incidentiejaren 2012-2014 die binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum besproken werden op een Multidisciplinair Oncologisch Consult.
- % patiënten gediagnosticeerd met een unifocale pT1 borsttumor in de loop van incidentiejaren 2012-2014 die geen neo-adjuvante therapie kregen en borstsparende chirurgie (BSC) ondergingen, niet gevolgd door mastectomie binnen 6 maanden na BSC.
- % patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in de loop van incidentiejaren 2012-2014, waarvoor het klinisch stadium (cTNM) als ongekend geregistreerd staat bij de Stichting Kankerregister.
% patiënten gediagnosticeerd met invasieve borstkanker in de loop van incidentiejaren 2012-2014 en die een chirurgische ingreep (borstsparende chirurgie en/of mastectomie) ondergingen binnen 1 maand vóór t.e.m. 9 maanden na incidentiedatum, waarvoor het pathologisch stadium (pTNM) als ongekend geregistreerd staat bij de Stichting Kankerregister.


De 5 procesindicatoren andere kwaadaardige tumoren zijn (gebruikte methodologie van deze indicatoren vindt u terug via de indicatorenfiche): % patiënten gediagnosticeerd met invasieve kanker (respectievelijk rectum-, prostaat-, long-, endometrium- en hoofd-en halskanker) in de loop van incidentiejaren 2013-2015, waarvoor het klinisch stadium (cTNM) als ongekend geregistreerd staat bij de Stichting Kankerregister.


Voor de structuurindicator niet verplichte, kwaliteitsbevorderende klinische registratie werd voor de registratieprojecten EFFECT (incidentiejaren 2012-2015), Head&Neck_Orofarynx (incidentiejaren 2012-2015) en PROCARE (incidentiejaren 2010-2012) de vrijwillige bijdrage van de erkende Belgische ziekenhuizen nagegaan. Een proportionele bijdrage >= 20% van de mogelijk registreerbare gevallen per project werd als cut-off vastgelegd.

 

Voor meer informatie over het Pay for Performance programma kan u contact opnemen met p4q@health.belgium.be.

Indien u meer informatie wenst over hoe de indicatoren voor het domein oncologie werden berekend, kan u ons contacteren via info@kankerregister.org.