Complexe chirurgie: Slokdarm en Pancreas

 

In het kader van complexe chirurgie werden overeenkomsten afgesloten tussen het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en erkende verplegings-inrichtingen voor de vergoeding van

    • Complexe chirurgie bij slokdarmtumoren, gastro-oesofageale junctie tumoren en niet-oncologische aandoeningen van de slokdarm
    • Complexe chirurgie van de pancreas voor benigne, premaligne en maligne aandoeningen van de pancreas en/of periampullaire regio

Meer informatie over deze overeenkomst is terug te vinden op de website van het RIZIV, voor zowel slokdarm als pancreas.

 

Aan deze overeenkomst is een verplichte registratie verbonden via de Stichting Kankerregister, inclusief het verslag van het multidisciplinair consult, operatieverslag en pathologieverslag (dataset slokdarm dataset pancreas)

Uitgebreide informatie over deze specifieke variabelen, de registratietermijnen en enkele 'Frequently Asked Questions' zijn beschikbaar in de projecthandleiding (handleiding slokdarm handleiding pancreas).

 

De startdatum van de overeenkomst en de bijhorende registratie is 1 juli 2019. Registraties kunnen aangeleverd worden op twee manieren:

-          Via de Web Based Cancer Registration (WBCR) applicatie van het Kankerregister (projectmodules 'Complex Surgery Oesophagus' en 'Complex Surgery Pancreas'). Meer informatie over het gebruik van deze online applicatie is beschikbaar in de WBCR handleiding.

 

 

 

-          In batch via een vooropgesteld formaat. Dit formaat en de gewenste volgorde van de variabelen is beschikbaar in de 'batch file template' (batch slokdarm batch pancreas).

 

De evaluatie van de resultaten van deze overeenkomst gebeurt aan de hand van een set van proces- en outcome-indicatoren (indicatoren slokdarm indicatoren pancreas - leeswijzer slokdarm - leeswijzer pancreas).

 

Indien u meer informatie wenst over het registratieproject 'Complexe chirurgie', kan u ons contacteren via ComplexSurgery@kankerregister.org of op 02/212 08 55.