Onderzoek

Door middel van onderzoek brengt Belgian Cancer Registry (BCR) zowel het aantal kankers als hun impact op mens en maatschappij in kaart. Op deze manier zoekt BCR mee naar antwoorden op de meest relevante en prioritaire wetenschappelijke vragen binnen kankeronderzoek.

De unieke databanken met nationale gegevens in het kader van kankerdiagnoses en screening vormen de basis van ons onderzoek. Daarnaast hebben BCR-onderzoekers de mogelijkheid om deze gegevens verder te verrijken, indien nodig met toestemming van het Informatieveiligheidscomité, met administratieve populatiegegevens waaronder sterftestatistieken, terugbetalingsgegevens van de verzekeringsinstellingen en minimale ziekenhuisgegevens zoals verblijfsduur en opnamedata, verpleegeenheidcode, enzovoort.

Hieronder vindt u meer informatie over lopende en afgelopen onderzoeksprojecten. Filteren is mogelijk op basis van de volgende onderzoeksdomeinen:

COVID-19 en kanker: evalueren van de impact van de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de organisatie van gezondheidszorg voor kankerpatiënten.

Kankerclusters: ontwikkelen van een systematische kankersurveillance en opsporing van clusters in Vlaanderen in het kader van de vroege opsporing van onder andere milieugerelateerde gezondheidsschade.

Kankerscreening: monitoren en evalueren van bestaande bevolkingsonderzoeken en wetenschappelijke onderbouwing van huidige en toekomstige bevolkingsonderzoeken. Meer informatie over screening en lopende bevolkingsonderzoeken vindt u hier.

Klassieke epidemiologie: beschrijven en actualiseren van zowel de incidentie, prevalentie en overleving van kanker in België als mogelijke beïnvloedende factoren.

Kwaliteit van leven: evalueren en implementeren van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen op basis van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient-Reported Experience Measures (PREMs).

Kwaliteit van zorg: selecteren en berekenen van relevante indicatoren voor zorgproces en -uitkomst met focus op de aanpak van diagnose, behandeling en opvolging van kankerpatiënten. Terugkoppeling vindt plaats naar ziekenhuizen, overheden, overheidsinstellingen en burgers.

Methodologische innovatie: uitwerken en implementeren van nieuwe methodologieën om een meer gedetailleerde beschrijving van kanker binnen een populatie en van kankeroverleving te verkrijgen.

Ongelijkheden: bestuderen van de associatie tussen socio-economische en sociodemografische parameters en kanker.

Verbetering van registratiegegevens: streven naar een continue verbetering van de kwaliteit en volledigheid van kankerregistratiegegevens.

Centralisation of care for patients with head and neck cancer

In collaboration with the Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (National Institute for Health and Disability…

Optimised decision tree for better use of radiotherapy in lung cancer

In collaboration with the European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), the Belgian Cancer Registry (BCR) is investigating the…

Optimising breast cancer screening: informed decisions about its advantages and disadvantages

BCR collaborated on a doctorate, supervised by the University of Groningen and the University of Antwerp, that evaluated different aspects…

The impact of COVID-19 on the diagnosis, care pathway and survival of cancer patients in Belgium

Since the start of the COVID-19 pandemic, the Belgian Cancer Registry (BCR) has closely followed its impact on cancer patients. Not only…

Quality indicators for the management of lung cancer in Flanders

The Belgian Cancer Registry (BCR) is collaborating with the Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) (Flemish Institute for Quality…

Quality indicators for breast cancer management in Belgium

In collaboration with the Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCG) (Knowledge Centre for Health) and the Vlaams Instituut voor…

Evaluation of the Flemish population screening for colorectal cancer

Under the guidance of the University of Antwerp, the Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) (Flemish Centre for Cancer Screening) and the…

Recent evolution in time of incidence of colorectal lesions in 45–49-year-olds in Flanders

At the request of the Flemish working group on Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker (Population Screening for Colorectal Cancer), the…

Quality indicators for the management of glioma in Belgium

As part of a doctoral study at Ghent University, the Belgian Cancer Registry (BCR) is mapping the quality of care for glioma patients in…

Cervical cancer screening based on self-collection of first urine fraction in order to reach screening non-responders in Flanders

Under the coordination of the University of Antwerp, and in collaboration with Sciensano and the Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) …

Effectiveness of GPs offering a self-collection kit to reach women missed in the Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker compared to sending letters about screening

Under the coordination of Ghent University, the Belgian Cancer Registry (BCR) is working with Flemish academic general practitioner centres…

Implementation and follow-up of Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) and Patient-Reported Experience Measures (PREMs) for lung and rectal cancer in Flanders

With the financial support of Kom op tegen Kanker (Stand up to Cancer), the Belgian Cancer Registry (BCR) started an implementation study…

Excess hazard due to cancer in Belgium

The risk of death from cancer (excess hazard) varies significantly with survival time, age and tumour stage at diagnosis. With financial…

Quality indicators for the management of patients with sarcoma in Belgium

With financial support from Stichting tegen Kanker (Foundation against Cancer), the Belgian Cancer Registry (BCR) is evaluating the quality…

Effect of participation in the Vlaams Bevolkingsonderzoek Borstkanker on breast cancer-specific mortality

In 2021, the Belgian Cancer Registry (BCR) conducted a study to investigate the effect of participation in the Vlaams Bevolkingsonderzoek…

Quality indicators for the management of ovarian cancer in Belgium

In collaboration with the Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCG) (Knowledge Centre for Health), the Belgian Cancer Registry …

Impact of COVID-19 on breast cancer diagnosis and treatment

With financial support from Pink Ribbon, and in collaboration with breast cancer experts, the Belgian Cancer Registry (BCR) is evaluating…