Privacy

Afbeelding Privacy

Belgian Cancer Registry (BCR) hecht veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens in haar dagelijkse werking. Met deze privacyverklaring willen we op een toegankelijke en begrijpelijke manier communiceren hoe BCR omgaat met persoonsgegevens. Daarnaast is er binnen BCR een Data Protection Officer (DPO) aangesteld, die te bereiken is op het volgende e-mailadres: dpo@kankerregister.org.

Voor meer informatie over de privacyverklaring of andere vragen over privacy nodigen we u uit om contact op te nemen met de DPO.