Publicaties

Op deze webpagina vindt u alle publicaties die BCR zelf heeft geschreven of aan heeft meegewerkt. De volgende filters helpen u bij het gericht zoeken:

Domein: Via deze filter kan u gericht zoeken op een specifiek onderzoeksdomein. Publicaties over de bevolkingsonderzoeken zijn bijvoorbeeld te vinden onder de optie 'kankerscreening'.
Kankersoort: Via deze filter kan u gericht zoeken naar publicaties over een bepaalde kankersoort. De optie 'algemeen' is van toepassing op publicaties die kankerregistratiegegevens bevatten voor alle kankersoorten. De optie 'geen' is van toepassing op publicaties die niet over een specifieke kankersoort gaan. Publicaties die specifiek over pediatrie gaan, kan u vinden via de optie 'pediatrie'.
Publicatiejaar: Via deze filter kan u gericht zoeken naar publicaties die in een specifiek jaar zijn gepubliceerd.
Publicatietaal: Deze filter geeft aan in welke taal de publicatie is gepubliceerd.
Publicatiesoort: Via deze filter kan u gericht zoeken naar een specifieke publicatiesoort. De optie 'Peer reviewed artikel' geeft een overzicht van alle wetenschappelijke artikels die in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd werden na een kritische blik van vakgenoten. Onder de optie 'BCR-publicatie' vindt u onze welgekende cancer incidence, cancer prevalence, cancer survival en cancer burden publicaties terug.