Kankerdiagnoses

Afbeelding kankerdiagnoses

Belgian Cancer Registry (BCR) streeft naar een volledige en kwalitatieve kankerregistratie in België. Om dit doel te bereiken werkt BCR nauw samen met de verschillende Belgische centra die kankers diagnosticeren, met name ziekenhuizen en laboratoria voor pathologische anatomie/klinische biologie/hematologie. 

 

Ziekenhuizen met zorgprogramma’s voor oncologie en oncologische basiszorg zijn wettelijk verplicht mee te werken aan de kankerregistratie. Meer bepaald moeten zij minstens de volgende parameters registreren via een kankerregistratieformulier dat speciaal voor dit doel werd ontworpen: 
 

 1. unieke patiëntidentificatie inclusief demografische parameters (i.e. geboortedatum, geslacht, postcode) en unieke identificatie van het zorgprogramma en ziekenhuis;
 2. diagnose volgens internationale classificatie inclusief incidentiedatum;
 3. tumorstadium (cTNM);
 4. conclusie van het pathologisch verslag (inclusief pTNM);
 5. behandeling met verwijzing naar richtlijnen of verantwoording van afwijking;
 6. follow-up plan;
 7. bijwerkingen;
 8. ziektevrije overleving en overleving (i.e. behandelingsresultaat); 
 9. en datum van overlijden
   

Om de kwaliteit van de kankerregistratie te waarborgen, organiseert BCR jaarlijks verschillende opleidingen voor registratiemedewerkers binnen de oncologische zorgprogramma’s van Belgische ziekenhuizen. Hiervoor krijgen (startende) registratiemedewerkers meerdere keren per jaar een basisopleiding aangeboden, naast meer diepgaande online trainingen over een specifiek thema binnen de kankerregistratie.

Daarnaast zijn laboratoria voor pathologische anatomie/klinische biologie/hematologie bij wet verplicht om alle onderzoeksresultaten die overeenstemmen met een kankerdiagnose te registreren volgens specifiek vastgelegde richtlijnen. Deze gegevens worden samen met de bijbehorende pathologieverslagen in de vorm van een gestructureerde dataset overgemaakt aan BCR.

BCR organiseert op regelmatige tijdstippen infosessies voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de kankerregistratie binnen de laboratoria. Tijdens een infosessie kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals informatie over de uiteindelijke verwerking van de ontvangen gegevens, bijkomende uitleg over de feedbackrapporten voor laboratoria, etc. 

Meer informatie over opleidingen en infosessies voor registratiemedewerkers binnen de oncologische zorgprogramma’s en/of laboratoria is te vinden via het professioneel platform.