Screeningsgegevens

Afbeelding Screeningsgegevens

Naast het opzetten van een volledige, kwalitatieve databank voor kankerregistratie, speelt Belgian Cancer Registry (BCR) een voorname rol in de organisatie en kwaliteitsevaluatie van de regionale bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker.

De Belgische laboratoria voor pathologische anatomie/klinische biologie/hematologie zijn bij wet verplicht om de screeningsgegevens in het kader van een vroegtijdige opsporing van borst-, baarmoeder- en dikkedarmkanker te registreren volgens specifiek opgestelde richtlijnen. Deze gegevens worden samen met de bijbehorende pathologieverslagen in de vorm van een gestructureerde dataset overgemaakt aan BCR. 

BCR organiseert op regelmatige tijdstippen infosessies voor de laboratoriamedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de registratie van de screeningsgegevens. Tijdens een infosessie kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals gegevensverwerking van de ontvangen gegevens, bijkomende uitleg over de feedbackrapporten voor laboratoria, enz. 

Meer informatie over de kankerscreeningdatabank (i.e. het cyto-histopathologieregister) is te vinden onder ‘Screening’ en meer informatie over de infosessies rond de registratie van screeningsgegevens vindt u via het professioneel platform.