Screeningsgegevens

Afbeelding Screeningsgegevens

Naast het opzetten van een volledige, kwalitatieve databank voor kankerregistratie, speelt Belgian Cancer Registry (BCR) een belangrijke ondersteunende rol in de organisatie en kwaliteitsevaluatie van de regionale bevolkingsonderzoeken naar borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker.

De Belgische laboratoria voor pathologische anatomie/klinische biologie/hematologie zijn bij wet verplicht om de resultaten van borst-, baarmoederhals- en colorectale stalen te registreren volgens specifiek opgestelde richtlijnen. Deze registratie kadert in de vroegtijdige opsporing van borst-, baarmoederhals- en dikkedarmkanker. Deze gegevens worden samen met de bijbehorende pathologieverslagen in de vorm van een gestructureerde dataset overgemaakt aan BCR. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt en geregistreerd in het cyto-histopathologieregister.

BCR organiseert op regelmatige tijdstippen infosessies voor de laboratoriamedewerkers die verantwoordelijk zijn voor de registratie van deze gegevens. Tijdens een infosessie kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen, zoals gegevensverwerking van de ontvangen gegevens, bijkomende uitleg over de feedbackrapporten voor laboratoria, enz. 

Meer informatie over de kankerscreeningdatabank (i.e. het cyto-histopathologieregister) is te vinden onder ‘Screening’ en meer informatie over de infosessies rond de registratie van deze gegevens vindt u via het professioneel platform.