Nieuws

: Belgian Cancer Registry (BCR) publiceert eerste studie over tumoren van de hersenen en het centrale zenuwstelsel bij volwassenen: Inzichten in diagnose, gedrag en overlevingskansen

Belgian Cancer Registry (BCR) heeft voor het eerst een publicatie uitgebracht met de focus op primaire hersentumoren en andere tumoren van…

: Publicatie onthult hoopvolle vooruitgang in strijd tegen kinderkanker in België: 17 jaar aan gegevens geanalyseerd

Samenwerking tussen Belgian Cancer Registry (BCR) en de Belgian Society of Paediatric Haematology (BSPHO) heeft geleid tot belangrijke…

: Ouderen profiteren het meest van de verbeterde overlevingskansen voor patiënten met bloedkanker in België

: De overlevingskansen van patiënten met bot- of weke delentumoren zijn toegenomen bij 40-plussers.

: Ongeveer 2700 ontbrekende kankerdiagnoses in de eerste twee jaar van de COVID-19-pandemie in België.

: Inhaalbeweging van de ontbrekende diagnoses door COVID-19 lijkt te stagneren.

: In 2020 werden er in België 4000 minder kankerdiagnoses gesteld dan verwacht door COVID-19, maar de inhaalbeweging is hoopvol.

: Aanhoudende verbetering van de overleving van patiënten met hematologische maligniteiten in België.

: Naar schatting 5000 verwachte kankerdiagnoses nog niet gesteld door COVID-19.

: Door coronacrisis sterke daling van de nieuwe kankerdiagnoses in april.

: De overlevingskansen van kankerpatiënten stijgen de laatste jaren sneller dan voordien.

: De overlevingskansen van kinderen met kanker blijven toenemen

: De helft van de kankers in België treffen 70-plussers.

: Eerste grootschalig onderzoek naar levenskwaliteit na kanker.

: In 2025 ligt het risico op kanker bijna even hoog bij vrouwen als bij mannen.

: Prevalentie van kanker: eerste cijfers beschikbaar voor België.

: De Stichting Kankerregister publiceert voor het eerst overlevingscijfers voor kanker in België.