Projecten

Belgian Cancer Registry (BCR) verzamelt en verwerkt, naast gegevens over kankerdiagnose en -screening, bijkomende gegevens in het kader van registratieprojecten. Deze projecten worden meestal uitgevoerd in samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en laten fundamenteel onderzoek toe naar enerzijds de kwaliteit, de uitkomsten en de neveneffecten van kankerbehandelingen en anderzijds de levenskwaliteit en de overleving van patiënten na kanker. De onderzoeksresultaten van deze registratieprojecten helpen om de Belgische kankerzorg op te volgen en te optimaliseren. Klik op één van de projecttegels hieronder voor meer informatie over het bijhorende registratieproject.

Hadrontherapie

Hadrontherapie is een behandelingstechniek waarbij protonen of andere geladen deeltjes, zoals koolstofionen, worden gebruikt om tumoren…

Celtransplantaties in België (BTR)

Voor veel ernstige kwaadaardige en goedaardige hematologische aandoeningen is stamceltransplantatie de meest aangewezen therapie. Als…

Next generation sequencing (NGS)

Innovatieve next generation sequencing (NGS) maakt het mogelijk om de sequentie van een groot aantal genen tegelijkertijd te bepalen in…

Radiofrequentie Ablatie voor Barrett-slokdarm (BE-RFA)

Een Barrett-slokdarm is een aandoening waarbij veranderingen optreden in het slijmvlies van het onderste deel van de slokdarm. Deze…

Voorspellers van een medische respons

Companion diagnostics of predictieve biomarker-testen zijn laboratoriumonderzoeken die voorspellen of een patiënt therapeutisch voordeel…

Belgische Virtuele Tumorbank (BVT)

Als van een patiënt in een ziekenhuis menselijk lichaamsmateriaal wordt afgenomen als onderdeel van een diagnose of behandeling, kan het…

Neurotrofe tyrosinereceptorkinase inhibitoren (NTRK)

Larotrectinib (i.e. Vitrakvi®) en Entrectinib (i.e. Rozlytrek®) zijn geneesmiddelen die ontwikkeld werden voor de behandeling van lokaal…

Complexe chirurgie bij slokdarmkanker

Uit eigen onderzoek is gebleken dat het sterftecijfer bij patiënten met slokdarmkanker in de periode van 30 tot 90 dagen na een…

Neveneffecten kankerbehandeling pediatrie (PLE)

Elk jaar krijgen gemiddeld 520 pediatrische patiënten (kinderen en adolescenten) de diagnose kanker. Dankzij snellere diagnose en meer…

Complexe chirurgie bij pancreaskanker

Uit eigen onderzoek is gebleken dat het sterftecijfer bij patiënten met pancreaskanker in de periode van 30 tot 90 dagen na een…

Stereotactische radiotherapie (SRT)

Radiotherapie of bestraling is een techniek die afzonderlijk of in combinatie met andere behandelingen, bijvoorbeeld chirurgie,…

Genexpressieprofilering (GEP)

Het genetisch profiel van borstkanker kan worden bepaald aan de hand van een genexpressieprofilerings (GEP)-test. Deze genetische…

Robotgeassisteerde laparoscopische prostatectomie (RALP)

Robotgeassisteerde laparoscopische prostatectomie (RALP) is een minimaal invasieve vorm van heelkunde voor de behandeling van…

Behandeling baarmoederkanker (EFFECT)

Met ongeveer 1300 nieuwe diagnoses in 2020 is baarmoederkanker de meest voorkomende gynaecologische kanker in België. Inzicht in hoe…

Innovatieve radiotherapie

Radiotherapie of bestraling is een techniek die afzonderlijk of in combinatie met andere behandelingen, bijvoorbeeld chirurgie,…

Kwaliteit van rectumkankerzorg (PROCARE)

Onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen zijn tussen individuele ziekenhuizen in de behandeling en uitkomsten van rectumkanker…