Publicatie onthult hoopvolle vooruitgang in strijd tegen kinderkanker in België: 17 jaar aan gegevens geanalyseerd

Samenwerking tussen Belgian Cancer Registry (BCR) en de Belgian Society of Paediatric Haematology (BSPHO) heeft geleid tot belangrijke inzichten in de strijd tegen kanker bij kinderen en adolescenten. Een recente studie, getiteld 'Kanker bij kinderen en adolescenten - België 2004-2020', biedt een update met 17 opeenvolgende jaren aan incidentiegegevens voor België, inclusief beschrijvingen van overlevingsgegevens tot 5, 10, en soms zelfs 15 jaar na de diagnose.

Sinds 2004 worden deze gegevens op nationaal niveau verzameld via alle Belgische pediatrische hematologie-oncologiecentra. Sinds 2018 wordt ook gevraagd om de pediatrische kankerstadia (Toronto-stadiëringsysteem) te registreren, wat ons in staat stelt epidemiologische parameters voor het eerst per stadium te rapporteren. We willen daarom onze dankbaarheid benadrukken aan alle pediatrische hematologen-oncologen, artsen, pathologen en gegevensbeheerders in ziekenhuizen voor hun betrokkenheid en voortdurende inspanningen bij de registratie.

In België vormt kinderkanker minder dan 1% van de totale kankerlast. Elk jaar worden ongeveer 340 kinderen jonger dan 15 jaar en 180 adolescenten (tussen 15 en 19 jaar) geconfronteerd met de diagnose kanker. In tegenstelling tot bij volwassenen heeft de start van de COVID-19-pandemie in 2020 dit aantal jaarlijkse diagnoses niet significant beïnvloed. De resultaten met betrekking tot mortaliteit en overleving blijven ook hoopvol. In de afgelopen zeven decennia zijn de sterftecijfers dramatisch gedaald voor de meeste vormen van kinderkanker, en deze trend zet zich voort. Dit weerspiegelt ook een verbeterde overleving bij kanker. Kinderen en adolescenten met kanker hebben nu een relatief goede prognose. De overleving na vijftien jaar van kinderen jonger dan 15 jaar (83%) is zeer vergelijkbaar met die van adolescenten (86%).

Kanker bij kinderen en adolescenten verschilt sterk van kankers bij volwassenen, niet alleen qua frequentie, maar ook wat betreft de specifieke kankertypes, hun gedrag en respons op behandeling. Het is, meer dan bij volwassenen, een emotioneel beladen onderwerp en de cover werd om deze reden gekozen. We hopen dat de vooruitgang in overleving, evenals de groeiende wetenschappelijke inzichten in de vroege en late effecten van de behandeling van kinder- en adolescentenkanker, deze kinderen in staat zullen stellen om langer en kwalitatiever van hun jeugd te genieten.

We hopen oprecht dat dit werk nuttig zal zijn in de dagelijkse professionele praktijk van pediatrische hematologen-oncologen en alle andere experts op dit gebied, en dat onze bevindingen samenwerkingen zullen opwekken voor toekomstig op populatie gebaseerd kankeronderzoek. Bovenal hopen we dat het de kwaliteit van zorg en leven voor onze kinderen en adolescenten die - samen met hun ouders en familie - geconfronteerd worden met de diagnose kanker op jonge leeftijd, verder zal stimuleren.