Onderzoek

Door middel van onderzoek brengt Belgian Cancer Registry (BCR) zowel het aantal kankers als hun impact op mens en maatschappij in kaart. Op deze manier zoekt BCR mee naar antwoorden op de meest relevante en prioritaire wetenschappelijke vragen binnen kankeronderzoek.

De unieke databanken met nationale gegevens in het kader van kankerdiagnoses en screening vormen de basis van ons onderzoek. Daarnaast hebben BCR-onderzoekers de mogelijkheid om deze gegevens verder te verrijken, indien nodig met toestemming van het Informatieveiligheidscomité, met administratieve populatiegegevens waaronder sterftestatistieken, terugbetalingsgegevens van de verzekeringsinstellingen en minimale ziekenhuisgegevens zoals verblijfsduur en opnamedata, verpleegeenheidcode, enzovoort.

Hieronder vindt u meer informatie over lopende en afgelopen onderzoeksprojecten. Filteren is mogelijk op basis van de volgende onderzoeksdomeinen:

COVID-19 en kanker: evalueren van de impact van de COVID-19-pandemie en de daaruit voortvloeiende veranderingen in de organisatie van gezondheidszorg voor kankerpatiënten.

Kankerclusters: ontwikkelen van een systematische kankersurveillance en opsporing van clusters in Vlaanderen in het kader van de vroege opsporing van onder andere milieugerelateerde gezondheidsschade.

Kankerscreening: monitoren en evalueren van bestaande bevolkingsonderzoeken en wetenschappelijke onderbouwing van huidige en toekomstige bevolkingsonderzoeken. Meer informatie over screening en lopende bevolkingsonderzoeken vindt u hier.

Klassieke epidemiologie: beschrijven en actualiseren van zowel de incidentie, prevalentie en overleving van kanker in België als mogelijke beïnvloedende factoren.

Kwaliteit van leven: evalueren en implementeren van patiëntgerapporteerde uitkomsten en ervaringen op basis van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient-Reported Experience Measures (PREMs).

Kwaliteit van zorg: selecteren en berekenen van relevante indicatoren voor zorgproces en -uitkomst met focus op de aanpak van diagnose, behandeling en opvolging van kankerpatiënten. Terugkoppeling vindt plaats naar ziekenhuizen, overheden, overheidsinstellingen en burgers.

Methodologische innovatie: uitwerken en implementeren van nieuwe methodologieën om een meer gedetailleerde beschrijving van kanker binnen een populatie en van kankeroverleving te verkrijgen.

Ongelijkheden: bestuderen van de associatie tussen socio-economische en sociodemografische parameters en kanker.

Verbetering van registratiegegevens: streven naar een continue verbetering van de kwaliteit en volledigheid van kankerregistratiegegevens.

Centralisatie van zorg voor patiënten met hoofd- en halskanker

In samenwerking met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) evalueert Belgian Cancer Registry (BCR) het verband…

Geoptimaliseerde beslisboom voor beter gebruik van radiotherapie bij longkanker

In samenwerking met de European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO) onderzoekt Belgian Cancer Registry (BCR) het optimale gebruik…

Optimalisatie van borstkankerscreening: geïnformeerde beslissingen over de voordelen en nadelen ervan

Onder begeleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Antwerpen werd samengewerkt aan een doctoraat rond de evaluatie van…

De impact van COVID-19 op de diagnose, het zorgtraject en de overleving van kankerpatiënten in België

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie heeft Belgian Cancer Registry (BCR) de impact op kankerpatiënten op de voet gevolgd. Zo…

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van longkanker in Vlaanderen

Belgian Cancer Registry (BCR) werkt samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) om de kwaliteit van zorg binnen het…

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van borstkanker in België

In samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ)…

Evaluatie van Vlaams Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Onder begeleiding van Universiteit Antwerpen, Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) en Belgian Cancer Registry (BCR) wordt meegewerkt aan een…

Recente tijdsevolutie in incidentie van colorectale laesies bij 45-49 jarigen in Vlaanderen

Op vraag van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker onderzoekt Belgian Cancer Registry (BCR) de recente tijdsevolutie van…

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van glioma in België

In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Gent brengt Belgian Cancer Registry (BCR) de kwaliteit van zorg voor…

Baarmoederhalskankerscreening op basis van zelfafname van eerste fractie urine om non-responders van screening te bereiken in Vlaanderen

Onder coördinatie van de Universiteit Antwerpen onderzoekt Belgian Cancer Registry (BCR), in samenwerking met Sciensano en het Centrum voor…

Doeltreffendheid van het aanbieden van een zelfafnamekit door huisartsen om vrouwen te bereiken die gemist worden in het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker, in vergelijking met het versturen van brieven voor screening

Onder coördinatie van de Universiteit Gent werkt Belgian Cancer Registry (BCR) samen met de Vlaamse academische huisartsencentra, Sciensano…

Implementatie en opvolging van Patient-Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient-Reported Experience Measures (PREMs) voor long- en rectumkanker in Vlaanderen

Met de financiële steun van Kom op tegen Kanker startte Belgian Cancer Registry (BCR) een implementatiestudie voor de structurele inbedding…

Excess hazard ten gevolge van kanker in België

Het risico op overlijden door kanker (excess hazard) varieert sterk met de overlevingstijd, leeftijd en tumorstadium bij diagnose. Met…

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van patiënten met een sarcoom in België

Met financiële steun van Stichting tegen Kanker evalueert Belgian Cancer Registry (BCR) de kwaliteit van zorg en de uitkomsten voor…

Effect van deelname aan het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Borstkanker op borstkankerspecifieke mortaliteit

Belgian Cancer Registry (BCR) voerde in 2021 een onderzoek uit om het effect van deelname aan het Vlaamse Bevolkingsonderzoek Borstkanker…

Kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van eierstokkanker in België

In samenwerking met het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) evalueerde Belgian Cancer Registry (BCR) de kwaliteit van zorg…

Impact van COVID-19 op diagnose en behandeling van borstkanker.

Met financiële steun van Pink Ribbon evalueert Belgian Cancer Registry (BCR) in samenwerking met borstkankerexperten de impact van de COVID…